Metody

Język angielski

Kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. Nauczanie języka obcego będzie efektywne wtedy, gdy:

  • zapewni się dzieciom dużo czasu na kontakt z językiem,
  • kontakt z językiem będzie występował nie tylko w przedszkolu, ale i poza nim,
  • dzieci będą miały rzeczywistą potrzebę wykorzystania języka,
  • akcent położy się na komunikację zarówno w sensie rozumienia przekazu, jak i tworzenia go.

Ćwiczenia językowe w naszej placówce odbywają się każdego dnia – dzieci uczestniczą w zajęciach, pracują z książeczką, śpiewają piosenki, przygotowują fragmenty występów na każdą z przedszkolnych uroczystości w tym języku. Codziennie biorą udział w grach i zabawach w języku angielskim. Uczą się także praktycznego nim posługiwania albowiem naszymi nauczycielami są native, dla których jest to język ojczysty.

Metoda dobrego startu

Metoda dobrego startu

Zobacz

Dziecięca matematyka

Dziecięca matematyka

Zobacz

Odmienna metoda nauki czytania

Odmienna metoda nauki czytania

Zobacz

Język angielski

Język angielski

Zobacz

Rytmika

Rytmika

Zobacz