Program - przedszkole

Najwyższym celem naszego żłobka jest dobro dziecka . Tworzymy miejsca, w którym dziecko czuje się bezpieczne, akceptowane i kochane. Misją naszego działania jest współwychowywanie dzieci szczęśliwych i pewnych siebie.

Wierzymy, że dziecko jest z natury dobre. Jest ono wartością samą w sobie, a najważniejszym celem dorosłych winno być zapewnienie mu szczęścia. Poprzez wzmacnianie wiary w zalety i wartości człowieka uczymy dzieci podejmowania wyzwań, dzięki którym odkrywają swoje możliwości. Rozwijamy empatię oraz umiejętności wyrażania swoich uczuć. Pomagamy dzieciom budować pozytywny obraz samych siebie, dzięki czemu łatwiej pokonywać będą swoje słabości. Stwarzamy sytuacje do podejmowania wszelkich aktywności, pozwalających dziecku na twórcze i innowacyjne rozwiązania.

img
img
img
img
img
img
img

Naszym podopiecznym zapewniamy:

Plan dnia

6.30 – 8.20  – Przychodzenie dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne. Wspieranie rozwoju dziecka przez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczycieli.

8.20 – 8.30 – Sprzątanie sali, czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.00 ŚNIADANIE
Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę ciała i wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków.

9.00 – 12.20 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE. POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zabaw ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Spacery. Zabawy swobodne. Prace plastyczne. Zajęcia muzyczno-ruchowe. Zabawy inspirowane przez nauczyciela. Eksperymenty.

11.00 – 11.15 II ŚNIADANIE
Witaminka-spożywanie soków, owoców i warzyw.

12.20 – 12.30 – Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.

13.00 – 13.30 OBIAD
Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę ciała i wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Nauka prawidłowego posługiwania się sztućcami

13.30 – 15.00 – Zajęcia o charakterze relaksacyjnym (czas na sen dla grup młodszych), słuchanie bajek, muzyki odprężającej. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, ćwiczenia logopedyczne, pamięciowe, gry planszowe. Zajęcia dodatkowe.

15.00 – 15.10 – Przygotowanie do podwieczorku.

15.10 – 15.30 PODWIECZOREK
Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę ciała i wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków.

15.30 – 17.00 – Zabawy oparte na spontanicznej aktywności dziecka; zabawy na podwórku, gry zręcznościowe, czytanie bajek, legend, wierszyków, opowiadań. Rozchodzenie się dzieci do domów, kontakt nauczyciela z rodzicami.

17.00 – 17.30 – Gry planszowe, puzzle, zabawy konstrukcyjne, czytanie książeczek. Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domów, kontakt nauczyciela z rodzicem.

img
img
img
img
img
img
img

Organizacja

Nasza placówka działa przez cały rok również w wakacje od godz. 6.30 do 18.00.

Zapewniamy Dziecku kompleksową opiekę i stymulowanie rozwoju oraz zestaw ciekawych zajęć dodatkowych zarówno rano jak i po południu. Wiele z nich wchodzi w cenę czesnego.  Oprócz zajęć dydaktycznych oferujemy wiele wycieczek i zajęć, podczas których nasze pociechy nie będą miały czasu na nudę 🙂

Nasze przedszkolaki podzielone są na odpowiednie grupy wiekowe.

Nabór do placówki odbywa się  w ciągu całego roku szkolnego.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img