05-119 Legionowo, Stanisławów Drugi, ul Wolska 3a
Polub nas na
783 043 502 biuro@czarlandia.com

Język angielski

Kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. Nauczanie języka obcego będzie efektywne wtedy, gdy:

  • zapewni się dzieciom dużo czasu na kontakt z językiem,
  • kontakt z językiem będzie występował nie tylko w przedszkolu, ale i poza nim,
  • dzieci będą miały rzeczywistą potrzebę wykorzystania języka,
  • akcent położy się na komunikację zarówno w sensie rozumienia przekazu, jak i tworzenia go.

Ćwiczenia językowe w naszej placówce odbywają się każdego dnia – dzieci uczestniczą w zajęciach, pracują z książeczką, śpiewają piosenki, przygotowują fragmenty występów na każdą z przedszkolnych uroczystości w tym języku. Codziennie biorą udział w grach i zabawach w języku angielskim. Uczą się także praktycznego nim posługiwania albowiem naszymi nauczycielami są native, dla których jest to język ojczysty.