05-119 Legionowo, Stanisławów Drugi, ul Wolska 3a
Polub nas na
783 043 502 biuro@czarlandia.com

Plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

6.30-8.20 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne.

Wspieranie rozwoju dziecka przez różnorodne zabawy

i ćwiczenia prowadzone przez nauczycieli.

8.20-8.30 Sprzątanie sali, czynności samoobsługowe.
8.30-9.00 ŚNIADANIE Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę ciała

i wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków.

9.00-12.20 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE.

POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU– Organizowanie zajęć na świeżym

powietrzu, w szczególności zabaw ruchowych, sportowych,

przyrodniczych, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

Spacery. Zabawy swobodne. Prace plastyczne. Zajęcia

muzyczno-ruchowe. Zabawy inspirowane przez nauczyciela.

Eksperymenty.

11.00-11.15 II ŚNIADANIE Witaminka-spożywanie soków, owoców i warzyw.
12.20-12.30 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.
13.00-13.30 OBIAD Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę ciała

i wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Nauka

prawidłowego posługiwania się sztućcami

13.30-15.00 Zajęcia o charakterze relaksacyjnym (czas na sen dla grup

młodszych), słuchanie bajek, muzyki odprężającej. Ćwiczenia

indywidualne z dziećmi, ćwiczenia logopedyczne, pamięciowe,

gry planszowe. Zajęcia dodatkowe.

15.00-15.10 Przygotowanie do podwieczorku.
15.10-15.30 PODWIECZOREK Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę ciała

i wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków.

15.30-17.00 Zabawy oparte na spontanicznej aktywności dziecka; zabawy

na podwórku, gry zręcznościowe, czytanie bajek, legend,

wierszyków, opowiadań. Rozchodzenie się dzieci do domów,

kontakt nauczyciela z rodzicami.

17.00-18.00 Gry planszowe, puzzle, zabawy konstrukcyjne, czytanie

książeczek. Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do

domów, kontakt nauczyciela z rodzicem.